Podpořte mne

Návod pro dárce

Jak jistě víte, vedení kampaně je velmi náročné po všech stránkách, od té personální, přes zákonnou, časovou náročnost až po finanční stránku věci. Velmi si vážím jakékoliv podpory od Vás, která se mi dostává na sociálních sítích nebo v přímém kontaktu. Volební kampaň by neměla být jen o penězích, ale o tom, že se lidé semknou, podporují se a jdou za společným cílem.

Pokud se rozhodnete, že byste mě chtěli podpořit Vaší osobní účastí na kampani, můžete mě kontaktovat na e-mail info@mikulasbek.cz

Pokud byste se rádi podíleli na kampani finančním darem nebo bezúplatným plněním, zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, klade přesné podmínky, které je třeba dodržet tak, aby financování bylo transparentní. 

V případě daru do částky 1000,– Kč

 1. Prosím, kontaktujte nás na e-mail: dar@mikulasbek.cz o Vašem úmyslu přispět na kampaň.
 2. Následně Vám zašleme vygenerovaný specifický symbol
 3. Pak už není nic jednoduššího než zaslat částku do výše 1000,– Kč na účet 2401286707/2010
 4. Variabilní symbol je v případě fyzických osob vaše datum narození (např. 12. 1. 1980 ve formátu 12011980), v případě právnických osob uveďte za variabilní symbol vaše IČ. 
 5. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte, že se jedná o dar slovem DAR. Je třeba také uvést vaše jméno, datum narození a obec trvalého bydliště. 
 6. Podle § 18 odst. 5 zákona č. 424/1991 Sb. nemusí být takový dar evidován písemnou darovací smlouvou, ale výše uvedené náležitosti musí být splněny, v opačném případě takový dar nelze přijmout. 

Dar převyšující částku 1000,– Kč.

 1. Takový dar je třeba evidovat písemnou darovací smlouvou, kterou musí podepsat jak dárce, tak obdarovaný, tzn. že bude třeba se osobně potkat nebo využít poštovních služeb. Rádi se Vám přizpůsobíme ☺
 2. Prosím, kontaktujte nás na e-mail: dar@mikulasbek.cz o Vašem úmyslu přispět na kampaň částkou vyšší než 1000,– Kč. 
 3. Bude třeba vyplnit darovací smlouvu, kde se identifikuje dárce podle potřeb zákona.
 4. Pak už není nic jednoduššího než zaslat předmětnou částku na účet 2401286707/2010
 5. Variabilní symbol je v případě fyzických osob vaše datum narození (např. 12. 1. 1980 ve formátu 12011980), v případě právnických osob uveďte za variabilní symbol vaše IČ. 
 6. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte, že se jedná o dar slovem DAR. Je třeba také uvést vaše jméno, datum narození a obec trvalého bydliště. 
 7. Specifický symbol je předem vygenerovaný na darovací smlouvě. 
 8. Dárce obdrží jednu kopii darovací smlouvy. 


Chápu, že to pro někoho může být zdlouhavé nebo nepříjemné, ale z hlediska řádného vedení politické kampaně je to nezbytné, v opačném případě může Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí uvalit vysoké pokuty.