Hody v Novém Lískovci

V posledním týdnu před začátkem času dovolených jsem pokračoval v setkáních se zástupci městských částí, které patří do volebního obvodu č. 59. V Novém Lískovci jsem se potkal s paní starostkou Janou Drápalovou a místostarostou Janem Privarčákem při přípravě na dnešní hody. Alespoň jsem při své výšce mohl posloužit jako podporovatel máje. Ale jinak jsme samozřejmě mluvili o záležitostech pracovních.