Kampaň je oficiálně zahájená. Seznamte se s mým volebním programem

Na tiskové konferenci 12. června 2018 v NEST interiér jsem představil společně s partnery, kteří mě v mé kandidatuře podporují, svůj volební program. Jsem si plně vědom relativně omezených možností samotného senátora v politickém systému České republiky, a proto oceňuji podporu od hnutí STAN, ODS, Zelených a TOP 09 v mé kandidatuře do Senátu. Tato podpora je pro mě velmi důležitá. Pokud se stanu senátorem, nechci vystupovat jako izolovaný aktér, ale chci navázat na mezistranickou spolupráci i v Senátu, kde stranické “dresy” nehrají takovou roli. Jen tak budu moct co nejlépe prosazovat jednotlivé body svého volebního programu.

Vzhledem k současné politické situaci a sílícím nedemokratickým tendencím v Poslanecké sněmovně bude Senát, jako ústavní pojistka, potřeba více než kdy jindy. Budu hlasovat proti všem nedemokratickým změnám, které by mohly vážně poškodit svobodu a demokracii v České republice nebo iniciovat odchod z Evropské unie a NATO. Ačkoli mohou jednotlivé strany, které mě v mé kandidatuře podpořily, zastávat v dalších otázkách navzájem odlišná stanoviska, v tomto bodě se všichni jednoznačně shodneme. Senát jako ústavní pojistka musí zůstat zachován.

V Senátu se také budu zasazovat o změnu vzdělávacího systému, který podle mě dnes nefunguje správně. Naše děti jsou limitovány společenským postavením a vzděláním rodičů ve své vzdělávací dráze více, než je zdravé. Je třeba, abychom co nejvíce dětí s vlohami nasměrovali vzděláním tak, aby jejich nadání nepřišlo nazmar.

Dále budu prosazovat zkvalitnění péče o seniory. Jsem přesvědčen, že by v této oblasti měli hrát vedle státu a obcí důležitou roli i bývalí zaměstnavatelé seniorů. Jsem přesvědčen, že když mohou firmy a organizace zřizovat pro děti svých zaměstnanců školky, mohly by stejně zřizovat domovy pro seniory, své bývalé zaměstnance, nebo zaměstnancům přispívat na pečovatelské služby.

Důležitým bodem je i elektronizace veřejné správy. Především pak ve zdravotnictví, kde by zamezila mimo jiné kontraindikaci léčiv u pacientů. V neposlední řadě podpořím takové návrhy, které budou bojovat proti nepříznivým klimatickým dopadům. Především budu usilovat o změnu koncepce rozdělování dotací pro zemědělce tak, aby zemědělci s menší rozlohou půdy dostávali více finančních prostředků. A naopak, aby velké agrární podniky, které mají negativní vliv na chod naší krajiny, dostaly prostředků méně.

Ve svém programu se zaměřuji také na Brno a Jihomoravský kraj. Ze svého dosavadního profesního působení jsem zvyklý spolupracovat s mnoha dalšími aktéry a obhajovat na celostátní úrovni společné zájmy města a regionu. Chci podpořit další rozvoj brněnského regionu jako technologického a inovativního centra České republiky, v němž společně usilujeme o vysokou kvalitu života všech jeho obyvatel.


Mikuláš Bek