Setkání s Thierry Bretonem

Dne 24. května měl náš evropský výbor společně s výborem pro zdravotnictví možnost potkat se s členem Evropské komise pro vnitřní trh panem Thierrym Bretonem. Komisař Breton byl Ursulou von der Layen pověřen vedením pracovní skupiny, jejímž úkolem je navýšit výrobní kapacitu očkovacích látek, působit jako jednotné kontaktní místo pro výrobce, kteří potřebují podporu, a určit a řešit problematická místa ve výrobní kapacitě a dodavatelském řetězci.

Jeho návštěva byla tedy součástí iniciativy této skupiny, která má za cíl mj. jednat se zástupci společností podílejících se na výrobě vakcín a snaží se je vzájemně propojit s cílem navýšit kapacity a dostupnost vakcín v EU. Hovořili jsme i o postupu v sekvenování virových vzorků, což je klíčové pro včasné zachycení možných mutací viru.

A i když naše schůzka byla zaměřena především na stále aktuální boj s covidem, dotkli jsme se i problematiky střetu zájmů v České republice.