Zahájení Konference o budoucnosti Evropy

Náš vstup do EU považuji za jeden z českých politických úspěchů. Přál bych si ale, abychom uměli členství lépe využívat - nejen finančně, ale i politicky, a ne ve prospěch některých, ale všech. To se bohužel nedaří a důvěra v Evropskou unii pořád není taková, jakou bych si přál. Každý musí začít u sebe - a mně je proto ctí, že jsem dnes mohl mluvit na zahájení mimořádné Konference o budoucnosti Evropy. Společně s Věrou Jourovou nebo Milenou Hrdinkovou i mnoha dalšími jsme odpovídali na otázky ohledně EU, které nám položili voliči, ne-politici, ne-novináři, ale zástupci občanů napříč celou naší společností. 

Na tomto odkazu můžete shlédnout záznam a potom se třeba na této platformě  podělit o vaše dojmy, nápady nebo připomínky k fungování EU. 

Dnešním dnem naše "česká" diskuse o budoucnosti Evropy započala. Konference by měla trvat rok a každý si může vybrat svůj způsob, jak se do debaty o budoucnosti zapojit. Závěry z této konference budou odpovědně reflektovány a brány v potaz. Je to proto jedinečná příležitost, jak se přiblížit EU a hrát klíčovou úlohu při stanovování priorit budoucí Evropské unie.