Kde se můžeme potkat

Informační stánek na Malinovského náměstí