17. listopad

Řeč na Albertově: Nenechat si nasadit "české kalhoty"

Milí přátelé,

existuje historicky doložené rčení „nechat si nasadit české kalhoty“. Používali je koncem 18. století uherští šlechtici na vídeňském dvoře, když ve svém odporu vůči centralizačním tendencím vídeňské vlády odkazovali na to, jak se čeští stavové po bitvě na Bílé hoře, během první české normalizace, nechali připravit o svá práva. Dnes samozřejmě nejsou popravování čeští páni na Staroměstském náměstí, ani nejsou čeští opoziční politici na desetiletí zavírání do žalářů jako za druhé normalizace Bachova absolutismu po roce 1848, ani nejsou profesoři vyhazováni z práce jako po roce 1968. 

Ale i dnes prožíváme jakousi soft normalizaci, kdy je svoboda ohrožována oligarchií, která v nevídané míře propojuje moc ekonomickou, politickou a mediální. A jde znovu o to, abychom si nenechali nasadit české, případně – dějiny jsou někdy naneštěstí rovnostářské – uherské kalhoty. Neboť vzpomeňme na dnešní maďarské univerzity, které již vlastně nejsou spravovány svými volenými samosprávnými orgány, nýbrž přímo vládou jmenovanými pověřenci. 

Otázkou je, jak se tomu mohou dnešní české univerzity bránit. 
Především tím, že budou řádně plnit své základní poslaní, jež je totožné s tím, jak koncem 18. století Immanuel Kant vymezil pojem osvícenství. Tehdy napsal, že osvícenství je vystoupení lidstva z nedospělosti, kterou si samo zavinilo. A za nedospělost považoval neschopnost používat vlastního rozumu bez vedení druhých. Paradoxní úlohou nás, univerzitních učitelů, je vést své studenty k tomu, aby používali svého rozumu bez našeho vedení. 

Jenže používat vlastní rozum bez vedení druhých nemusí stačit. I společenství lidí, kteří používají svého vlastního rozumu, může být iracionální a neschopné hájit své společné zájmy. Neboť je třeba používat vlastního rozumu bez vedení druhých, ale s ohledem na druhé. Je třeba umět občas ustoupit z vlastního stanoviska ve prospěch toho, co je společné a obecné. To se nám, moderním Čechům, občas nedaří, například v posledních volbách do Poslanecké sněmovny nebo při volbě předsedy Senátu Parlamentu České republiky před několika dny. Jen tehdy, pokud dokážeme používat vlastního rozumu nezávisle, ale s ohledem na druhé, ubráníme se snahám nasadit nám české nebo uherské kalhoty. Přeji Vám krásný svátek svobody.