Podporují mě

Podporuji Mikuláše Beka, neboť věřím, že bude obhajovat demokratický právní a sociálně citlivý stát a dbát na respekt a ochranu základních práv. Věřím, že povede slušnou a korektní volební kampaň, která jej dovede do Senátu.
Eliška Wagnerová
Vzdělání, kultura a umění jsou klíčovými prostředky duchovního rozvoje naší společnosti, skrze něž vede cesta k vzájemnému porozumění a tak i lepšímu soužití. O tyto hodnoty Mikuláš Bek svou dosavadní prací s obdivuhodným nasazením pečoval, a tak věřím, že v tom bude pokračovat i coby senátor.
Kateřina Tučková
Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek je uvědomělý a pevný demokrat a vzdělaný a kulturní člověk vyznávající svobodu. Takový postoj je dnes vzácný, a proto podporuji jeho kandidaturu do Senátu.
Milan Uhde
Politika obecně potřebuje kultivovat, potřebuje slušné a chytré lidi. Ač jsme si vzdáleni profesně, lidsky si Mikuláše velmi vážím a věřím mu. Podle mne bude dobrým a hlavně slušným senátorem, stejně jako je fajn chlap. Proto ho v jeho kandidatuře velmi rád podpořím.
Jiří Hamza
Má-li být senát pojistkou pro neuvážená rozhodnutí sněmovny, potřebuje moudré, charakterově pevné senátory. Mikuláš Bek je dobrá volba.
Ladislav Chodák
Senátor by měl být člověk životně a profesně zkušený, který již obstál ve veřejné sféře, má jasné názory a dokáže za nimi pevně stát i v situaci pro něj nepříznivé. Takovou osobností je pro mne Mikuláš Bek. Jsem přesvědčena, že v případě zvolení bude dobrým senátorem a své voliče nezklame.
Dagmar Lastovecká