Kdo jsem

Mikuláš Bek, *1964 ve Šternberku. Vystudoval jsem hudební vědu na Masarykově univerzitě v Brně a Karlově univerzitě v Praze. Jako vysokoškolský učitel jsem působil na univerzitách v Praze, Olomouci a Brně. Od roku 2004 jsem byl prorektorem, od roku 2011 do roku 2019 rektorem Masarykovy univerzity. Byl jsem místopředsedou České konference rektorů pro oblast vzdělávání. Od roku 2018 jsem senátorem Parlamentu České republiky.  

Narodil jsem se v roce 1964 ve Šternberku rodičům, kteří pocházeli z Litovle a Olomouce. Vyrostl jsem ale v Praze, kam se moji rodiče přestěhovali. Po maturitě na gymnáziu jsem v roce 1982 přišel poprvé do Brna jako student hudební vědy na tehdejší Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, dnes Masarykově univerzitě.

V roce 1986 jsem studium dokončil a pokračoval v něm po vojenské službě na Karlově univerzitě v Praze, kde jsem získal doktorát. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsem pak působil jako odborný asistent s občasným přednášením také na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Od roku 1999 vyučuji na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsem také působil nejprve jako vedoucí Ústavu hudební vědy, od roku 2004 jako prorektor pro strategii a vnější vztahy a od roku 2011 do roku 2019 jsem byl jejím rektorem. Zastával jsem i pozici místopředsedy České konference rektorů, která je zodpovědná za oblast vzdělávání.

V roce 2018 jsem byl zvolen do Senátu Parlamentu ČR za volební obvod č. 59 Brno-město. V Senátu jsem členem klubu STAN. V roce 2020 jsem byl zvolen předsedou Výboru pro záležitosti EU.

Zároveň jsem členem: