Kdo jsem

Mikuláš Bek, *1964 ve Šternberku. Vystudoval jsem hudební vědu na Masarykově univerzitě v Brně a Karlově univerzitě v Praze. Jako vysokoškolský učitel jsem působil na univerzitách v Praze, Olomouci a Brně. Od roku 2004 jsem byl prorektorem, od roku 2011 rektorem Masarykovy univerzity. Současně jsem místopředsedou České konference rektorů pro oblast vzdělávání.

Narodil jsem se v roce 1964 ve Šternberku rodičům, kteří pocházeli z Litovle a Olomouce. Vyrostl jsem ale v Praze, kam se moji rodiče přestěhovali. Po maturitě na gymnáziu jsem v roce 1982 přišel poprvé do Brna jako student hudební vědy na tehdejší Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, dnes Masarykově univerzitě.

V roce 1986 jsem studium dokončil a pokračoval v něm po vojenské službě na Karlově univerzitě v Praze, kde jsem získal doktorát. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsem pak působil jako odborný asistent s občasným přednášením také na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Od roku 1999 vyučuji na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsem také působil nejprve jako vedoucí Ústavu hudební vědy, od roku 2004 jako prorektor pro strategii a vnější vztahy a od roku 2011 jsem jejím rektorem. Zastávám i pozici místopředsedy České konference rektorů, která je zodpovědná za oblast vzdělávání.