Konference Vzdělaná společnost

Na dnešní konferenci institutu moderní politiky iSTAR s názvem "Vzdělaná společnost" jsem upozornil na potřebnost debaty o modelu atraktivní střední školy kombinující všeobecné a profesní vzdělání v individualizovaném, flexibilním kurikulu. A také debaty o přesunu některých profesních kvalifikací na postsekundární úroveň polytechnických vyšších a vysokých škol. Pracovně mluvím o "reálné střední škole" a "vyšší a vysoké škole polytechnické". Vzdělávací systém je potřeba adaptovat s ohledem na demografické (prodlužování věku), sociální (emerging adulthood - odsouvání "dospělosti") i technologické (Průmysl 4.0) změny. Systém má podporovat sociální mobilitu, celoživotní učení a nevytvářet slepé uličky.