Svoboda. Respekt. Rozvaha.

Můj program

Obhajoba demokratických principů

Zasadím se o ochranu ústavy, dělby moci a mezinárodního postavení Česka.

Politika založená na faktech

Usiluji o otevřenost vzdělávacího systému, důstojnou péči o seniory a elektronizaci veřejné správy.

Inovace a infrastruktura

Podporuji Brno jako centrum inovací a dopravně dostupného regionu.

Podporovatelé

Děkuji koalici politických stran a přátelům a osobnostem za podporu mé kandidatury do Senátu Parlamentu České republiky.

Kde se můžeme potkat

Kontaktujte mne