Školství pro 21. století

V posledních měsících se společně s hnutím STAN vydávám do jednotlivých krajů, kde s vámi diskutujeme o aktuálních problémech regionů a jejich řešení, ale také o řešení dlouhodobých problémů České republiky. Mezi takové rozhodně patří problematika školství. 

Už před nějakou dobou jsme společně s Petrem Gazdíkem a dalšími kolegy ze STAN přišli s novou koncepcí moderního školství. Současný systém neumí reagovat na společenské změny, ani přitáhnout studenty k některým profesím. Nic z toho ale nevyřešíme návratem do 80. let ke vzoru socialistického školství. Místo toho bychom si měli vzít příklad ze zemí, které se se stejným problémem vypořádaly v současnosti.

Základem vize jsou změny, které by začaly už na základní škole, ale mnohem více by se projevily ve středním školství: maximální prostupnost celé soustavy středních škol, svoboda studenta vybrat si z jakéhosi „švédského stolu“ předměty, které odpovídají jeho zájmům a schopnostem, možnost splnit požadavky kladené na středoškoláka kdykoli během studia. 

Český vzdělávací systém tak, jak ho známe dnes, striktně diferencuje mezi jednotlivými typy škol na střední úrovni. V naprostém protikladu k tomu řada vyspělých zemí naopak preferuje typ jednotné střední školy, ovšem vnitřně diferencované a prostupné.

👈 Další informace nejen o jednotné střední škole najdete v naší brožuře nebo na webu Moderní školství

  Zde si můžete prohlédnout moji prezentaci 👉